Kurumsal
Vizyon ve Değerler
Gürler İnşaat'ın ana hedefi: ürettiği projeler ve sunduğu hizmetler ile toplumsal, iktisadi ve çevresel faydalar yaratmaktır. Gürler İnşaat, bu hedef için titizlilik ve özveri ile çalışırken, sıkı sıkıya bağlı kaldığı değerler bulunmaktadır.
Dürüstlük

Gürler İnşaat, tüm ilişkilerini dürüstlük temeli üzerinde inşa eder.

Bu bakımdan, sorumluluklarını yerine getirirken saydamlık ve hakkaniyeti kural edinmiştir.

Gürler İnşaat için verdiği taahhütleri yerine getirmek hayati önem arzeder.
 
Güvenlik
Gürler İnşaat, ürettiği yapıların hem üretim aşamasında hem de kullanım aşamasında başta insan sağlığı olmak üzere doğa, çevre, şehir ve tarihe karşı duyarlı davranma yükümlülüğüne titizlikle riayet eder.

Bu bakımdan, öncelikle projelerde iş güvenliği kontrolünü sağlamak, doğa dostu 'yeşil bina'lar üretmek, çevreye ve şehirlerin dokusuna / tarihsel yapısına zarar verecek üretimlerden kaçınmak başlıca ilkelerdir.
 
Basiretlilik

Gürler İnşaat, hem kendi menfaatlerini hem de ilişki içerisinde olduğu diğer tarafların menfaatlerini korumak için aldığı yatırım kararlarında, proje üretim ve diğer iş süreçlerinde basiretli davranmayı ilke edinmiştir.

Bu bağlamda, herhangi bir karar almadan önce, konuyla ilgili her türlü paremetreyi değerlendirip, gerekli tüm araştırma ve incelemeleri yapmayı önemli bir görev bilmektedir.
 
Paylaşımcılık

Gürler İnşaat, yarattığı toplumsal, iktisadi ve çevresel faydaların bölüşümünde paylaşımcılık ilkesine riayet etmeyi benimsemiştir.

Bu hususta, Gürler İnşaatın en önemli motivasyonu: paylaşımcılığın, üretilen projelerin ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmasının yanında ilgili işin tüm taraflarını memnun etmesidir.
 
Yenilikçilik


Teknolojinin yarattığı imkanlar ve yeniliklerin, doğru değerlendirildiğinde, insan yaşamına büyük kolaylıklar getirdiği ve toplumsal faydalar yarattığının bilinciyle, Gürler İnşaat tüm proje ve diğer iş süreçlerinde teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklere uyum sağlamayı hedefler.
 
Sosyal Sorumluluk

Gürler İnşaat, kar amacı gütmeyen, topluma hizmet eden ve politik olmayan eğitim kurumlarına, hayır kuruluşlarına, kültürel organizasyonlara ve sivil toplum örgütlerine hem organizasyon desteği hem de maddi destek sağlar.