Kurumsal
Tarihçe
Gürler İnşaat, kurucusu merhum Niyazi Gür'ün 1967 yılından itibaren yürüttüğü inşaat, gayrimenkul geliştirme ve taahhüt faaliyetlerinin limited şirket çatısı altında kurumsallaşması ile doğmuştur.

1967 - 1982
Niyazi Gür, dönemin İstanbul'daki en seçkin yerleşim birimlerinden Fatih İlçesi'nde bir çok 1. sınıf konut projesine başarıyla imza atmıştır. Niyazi Gür, 'Niyazi Gür İnşaat Taahhüt ve Ticaret' isimli şahıs şirketi çatısı altında gerçekleştirdiği bu projeler ile Gürler İnşaat'ın köklü müteahhitlik tecrübesinin de temellerini oluşturmuştur.

1967-1982 döneminde inşa edilen bu yapılar bugün de kullanımdadır. Aradan geçen yaklaşık yarım asırlık sürece ve bu süreçte İstanbul'un yaşadığı büyük depremlere rağmen, sakinleri bu yapılarda huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmektedir. Niyazi Gür, 1981 yılından itibaren T.C. Bayındırlık Bakanlığı Müteahhitlik Karnesi'ni haizdir.
 
1982 - 1987
Niyazi Gür, 1982-1987 döneminde, inşaat ve müteahhitlik tecrübesini uluslararası düzeye taşımıştır.

1982 yılında Suudi Arabistan'da yüklendiği ilk taahhüt projesini, tüm taahhütlerini yerine getirerek proje teslim tarihinden 6 ay önce bitirmiştir. Bu başarılı başlangıç ile, Suudi Arabistan inşaat sektöründe güvenilirliğini, özverisini ve müteahhitlik tecrübesini ispat etmiştir.

Gerçekten de, bu ilk projedeki Suudi işverenleri, sonraki taahhüt projelerinde kendisine banka teminat mektubu şartı olmaksızın iş verecek konuma gelmişlerdir.

Niyazi Gür, takip eden 5 yıllık süreçte Suudi Arabistan'da, eğitim komplekslerinden konuta çeşitli taahhüt projelerini aynı özveri ve sorumluluk bilinci ile tamamlamış, ve Gürler İnşaat'a iftihar edeceği bir uluslararası taahhüt tecrübesi armağan etmiştir.
 
1987 - 2004
Gürler İnşaat'ın hukuken doğuşu, 'Niyazi Gür İnşaat Taahhüt ve Ticaret' şahıs şirketinin 1993 yılında Gürler İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne dönüşmesiyle gerçekleşmiştir.

Gürler İnşaat, 1987-2004 döneminde, kurucusu Niyazi Gür'ün uluslararası taahhüt tecrübesi sayesinde, Türkiye'de gerçekleştirdiği yeni projelerde iş ölçeğini toplam inşaat alanı ve proje türü (konut, ofis, kültürel yapılar) bakımından genişletmiştir.

Bu projeler arasında, Cerrahpaşa Gür Sitesi, Cerrahpaşa Kalkanlar Sitesi, Haseki İş Merkezi ve Genesis Plaza öne çıkmaktadır.

Gürler İnşaat, dahil olduğu uluslararası iş ağını ve ilişkilerini iyi değerlendirerek, 1990'lı yılların başında Türk Gayrimenkul Sektörüne doğrudan yabancı yatırım getirmiş; ve Türkiye'de Gürler İnşaat sermayesi ile yabancı sermaye ortaklığında çeşitli gayrimenkul geliştirme projelerini başarıyla hayata geçirmiştir.

Bu yabancı sermaye ortaklığı ile birlikte, Gürler İnşaat'ın günümüze dek süren uluslararası gayrimenkul yatırım portföyü yönetimi tecrübesi de başlamıştır.
 
2004 - Günümüze
Gürler İnşaat, 2000'li yılların ortalarından itibaren Türk gayrimenkul sektöründeki hızlı büyüme sürecine paralel olarak, yatırımlarını artırmış ve iş ölçeğini büyütmeye devam etmiştir. 2004'ten itibaren, Tarabya Yıldız Evleri ve Tarabya Palmiye Evleri gibi prestijli, üst sınıf konut projeleri üretmiştir.

Gürler İnşaat, 2008 yılında, uluslararası bir gayrimenkul geliştirme ve taahhüt şirketi olan ve Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Cezayir'de aktif olan ANDA Gayrimenkul Geliştirme Şirketi ile birlikte AG Yapı Anonim Şirketi'ni kurmuştur. Bu ortaklık kanalıyla, Türk Gayrimenkul Sektörüne önemli miktarlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapılmıştır.

Gürler İnşaat, 2008 yılında AG Yapı A.Ş. ortaklığı çerçevesinde Beyoğlu, Sütlüce'de AG Plaza projesine başlamış, toplam 38500 m2 inşaat alanından oluşan bu projeyi 2011'de bitirmiştir. Sütlüce semtinin çehresini değiştiren bu proje, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne satılmıştır. AG Plaza, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin en büyük kampüsü olarak 2012-2013 eğitim yılında faaliyete geçecektir.

Gürler İnşaat ailesi, 17 Kasım 2011'de kurucusu, kıymetli işadamı Niyazi Gür'ün vefatı nedeniyle, kendisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştır. Bu büyük kayıp nedeniyle, şirket yönetimi yenilenmiş ve şirket yöneticilerinden Necati Gür yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.