Kurumsal
Kurucumuz
Gürler İnşaat’ın kurucusu merhum Niyazi Gür, 8 Şubat 1943 tarihinde Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini Trabzon’da tamamladı.

1965 yılında İstanbul’a göç eden Niyazi Gür, bu tarihten itibaren inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Kısa sürede kalıp işçiliğinden kalfalığa, kalfalıktan ustalığa şantiye pozisyonlarının hemen hepsini tecrübe etti.

1967 yılında ise, ilk müteahhitlik ve gayrimenkul yatırım tecrübesini yaşadı. Bu başlangıçtan itibaren, genç bir girişimci ve aynı zamanda inşaat sektöründe şantiye tecrübesine sahip bir müteaahhit olarak;  iş ahlakına ve diğer etik değerlere sıkıca bağlı kalıp onlarca yerel ve uluslararası gayrimenkul geliştirme ve taahhüt projelerine başarıyla imza attı. Niyazi Gür, 1981 yılından beri T.C. Bayındırlık Bakanlığı müteahhitlik karnesini haizdir.

Niyazi Gür’ün kendi adına kayıtlı şahıs şirketi çatısı altında, 1967’den itibaren Türkiye’de yürüttüğü gayrimenkul geliştirme faaliyetleri ve 1980’li yıllarda yurtdışında sunduğu inşaat taahhüt hizmetleri, 1993 yılında Gürler İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi çatısı altında kurumsallaşmıştır.

Yurtdışındaki taahhüt hizmetleri boyunca çok sayıda Türk işçisine yüksek getirili istihdam imkanı sunmuş, aynı zamanda geniş bir uluslararası iş ağı ve ilişkileri geliştirmiştir. Gerek iş hayatındaki gerekse de sosyal hayattaki sorumlulukları hususunda gösterdiği yüksek hassasiyet ile hem hizmet sunduğu ve aldığı kişilerin hem de sosyal çevresinin saygısını ve takdirini kazanmıştır. Niyazi Gür, salt iş ilişkisini aşan, saygı ve sevgi çerçevesinde dostluk niteliği kazanmış, kalıcı yurtdışı ve yurtiçi ilişkiler geliştirmiştir. Bu sağlam ilişkiler sayesindedir ki, Gürler İnşaat 1990’lı yıllardan günümüze uzanan süreçte Türk gayrimenkul sektörüne önemli miktarlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmeyi başarmıştır.

Niyazi Gür, insana, topluma ve özellikle gençlere büyük değer vermiş ve maddi-manevi destek olmak için çaba göstermiştir. Sosyal sorumluluk projelerine hem organizasyon hem de maddi destek bakımından dahil olmuş, bir çok hayır kuruluşu ve eğitim kurumunun faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Bu sosyal duyarlılık ve hayırseverlik yönünü ise, kurumsal veya kişisel imajı için reklam vesilesi olarak asla kullanmamıştır. Bu faaliyetlerdeki, en büyük motivasyonu: insanların yüzünde tebessüm, gönlünde ferahlık oluşturmanın ve toplumun ilerlemesinde küçük de olsa bir katkı yapabilmenin verdiği manevi tatmin olmuştur.

Gürler İnşaat ailesine, insani ve etik değerler, geniş sosyal ve iş ilişkileri ağı, 45 yıllık inşaat ve taahhüt tecrübesi, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir iş hacmi ve şirketin sahip olduğu diğer kıymetleri armağan eden Niyazi Gür, 17 Kasım 2011 tarihinde Gürler İnşaat ailesini en kıymetli varlığından yoksun bırakıp, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Gürler İnşaat ailesi kendisini daima minnet ve şükran ile yadedecek olup, kendisinin değerlerini ve çalışma azmini en büyük sermayesi olarak görmektedir.